Зүүн угсармал байшин үйлдвэрлэл (Шандун) ХХК.

Бүтээгдэхүүн